Osvojena-podrucja-vol-3.jpg

dossier 15

... a prije otvaranja prvog poglavlja projekta pod radnim nazivom «Dossier 15», prigodno bi bilo na ovome mjestu, ili preciznije – u ovom trenutku, pokušati predstaviti optiku ili perspektivu temeljem koje (ili u okviru koje) će se oblikovati intonacija onoga što slijedi.

Predstavljanje mehanizma što bi eventualnim budućim čitateljima mogao poslužiti kao putokaz ili identifikacija obrasca, nužno je započeti pojavnjivanjem odnosa spram osnovnih kategorija. Što pomalo nalikuje izvlačenju kontura nekakvog sustava tankom H olovkom čija će gusta mreža uvijek biti u podlozi i tek jedva vidljiva s obzirom na konkretan sadržaj.

Uzimajući u obzir vrstu tog sustava, koordinate osnovnih točaka a i b nisu fiksne, ponajprije stoga što su njihove pozicije promjenjive, reklo bi se – plutajuće. No, bez obzira na neprekidnu promjenu njihova položaja, pa čak i na promjenu njihova međusobna razmaka, one su uvijek u odnosu.

Ovaj uvod nastoji ustanoviti te točke (ili sve ono što bi te točke metaforički mogle značiti) te na neki način sugerirati kako njihov odnos ni u kojem slučaju ne bi trebalo izgubiti iz vida. (Ili smetnuti s uma.)

više..